CWS Blog

Tổng hợp các bài viết về kiến thức kinh doanh online và tin công nghệ.

Công nghệ Blockchain là gì?

  • 17:50 16/01/2018

Trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, Blockchain được xem là một công nghệ "chìa khóa" cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai. Công nghệ blockchain mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, viễn thông...

G

Gọi ngay