Hosting Phổ Thông

Web hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí...

Cá nhân 1 Cá nhân 2 DN nhỏ 1 DN nhỏ 2 DN nhỏ 3 DN nhỏ 4
Dung lương 2GB 3GB 5GB 7GB 8GB 10GB
Băng thông 40GB 70GB 160GB 280GB 340GB Không giới hạn
Tốc độ mạng 100Mbit 100Mbit 200Mbit 300Mbit 400Mbit 500Mbit
Tgian hoạt động 99.95% 99.95% 99.95% 99.95% 99.95% 99.95%
Webmail
Hệ điều hành CentOS 7 CentOS 7 CentOS 7 CentOS 7 CentOS 7 CentOS 7
Hỗ trợ miễn phí
Sao lưu dữ liệu
Bảo mật SSL
/tháng 199.000 279.000 406.000 500.000 542.000 600.000
/năm 2.388.000 3.348.000 4.872.000 6.000.000 6.504.000 7.200.000
G

Gọi ngay